Fletxa esquerra Fletxa dreta

 

Avisos legals

Tribuna de Girona és l’entitat titular del website al qual ha accedit

L’accés al portal de Tribuna de Girona i a la informació relativa a qualsevol dels productes i els serveis que aquests contenen comporta l’acceptació de les Condicions generals previstes en aquest avís legal. Per això, n’ha de llegir atentament el contingut si vol accedir i fer ús de la informació i dels serveis que s’ofereixen en el portal de Tribuna de Girona.

Obri el pdf de l'apartat MÉS INFORMACIÓ

 

Política de Privacitat i ús de les dades personals

Responsable del tractament

Identitat: Tribuna de Girona
CIF: G17583824
Adreça postal: Plaça Poeta Marquina, 10. 17002 Girona.
Adreça electrònica: hola@tribunadegirona.com

Tribuna de Girona, com a responsable del lloc web, de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD) relatiu a la protecció de les persones físiques quant a tractament de dades personals, i per la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), l’informa que té implementades les mesures de seguretat necessàries, d’índole tècnica i organitzatives, per garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades introduïdes.

Finalitat del tractament

Les seves dades personals s’utilitzaran per a les següents finalitats:

 • Comunicar-li els actes previstos per correu electrònic, o qualsevol altre medi electrònic o físic, en cas que l’usuari hagi consentit expressament l’enviament de comunicacions comercials per via electrònica mitjançant la subscripció al butlletí electrònic;
 • Respondre a les consultes i/o proporcionar informacions requerides per l’usuari;
 • Realitzar les prestacions de serveis i/o productes contractats o subscrits per l’usuari;
 • Utilitzar les seves dades per contactar-li, tant per via electrònica com no electrònica, per obtenir la seva opinió sobre el servei prestat;
 • Notificar-li canvis, desenvolupaments importants de la política de privacitat, avís legal o política de galetes.
 • Les dades de clients i/o de proveïdors seran tractats, dins de la relació contractual que els vincula amb el responsable, en compliment de les obligacions administratives, fiscals, comptables i laborals que siguin necessàries en virtut de la legislació vigent.
 • Pot revocar en qualsevol moment el seu consentiment remetent un escrit amb l’assumpte “Baixa” a hola@tribunadegirona.com

D’acord amb la LSSICE, Tribuna de Girona, no realitza pràctiques de SPAM, per tant, no envia correus comercials per e-mail que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l’usuari. En conseqüència, en totes les comunicacions que rebrà de Tribuna de Girona l’usuari té la possibilitat de cancel·lar el seu consentiment exprés per rebre les nostres comunicacions.

No tractarem les seves dades personals per cap altra finalitat de les descrites excepte per obligació legal o requeriment judicial.

Les seves dades es conservaran mentre duri la relació comercial amb nosaltres o exerciti el seu dret de cancel·lació o oposició, o limitació al tractament. No obstant això, conservarem determinades dades personals identificatives i del tràfic durant el termini màxim de 2 anys pel cas que fos requerit pels jutges i tribunals o per incoar accions internes derivades de l’ús indegut de la pàgina web.

No serà objecte de decisions basades en tractaments automatitzats que produeixin efectes sobre les seves dades.

Legitimació del tractament

La base legal pel tractament de les dades és el seu consentiment atorgat per portar a terme les finalitats anteriorment descrites, que se sol·licitarà en el moment de marcat de la casella corresponent a l’hora de recollir les seves dades.

El no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure’s, registrar-se o rebre informació dels productes i serveis del prestador.

En els casos en què existeixi una prèvia relació contractual entre les parts, la legitimació pel desenvolupament de les obligacions administratives, fiscals, comptables i laborals que siguin necessàries en virtut de la legislació vigent serà l’existència prèvia de la relació comercial establerta entre les parts.

Comunicacions

Qualsevol comunicació remesa quedarà incorporada als sistemes d’informació de Tribuna de Girona. A l’acceptar les presents condicions, termes i polítiques, l’usuari consent expressament a què Tribuna de Girona realitzi les següents activitats i/o accions, excepte que l’usuari indiqui el contrari:

L’enviament de comunicacions comercials i/o promocionals per qualsevol mitjà habilitat informant els usuaris de les activitats, i altra informació sobre els serveis i productes relacionats amb l’activitat. L’usuari accepta expressament que es realitzin anàlisis de perfils i d’ús a partir de l’historial de compres de l’usuari.

En cas que l’usuari hagi consentit expressament l’enviament de comunicacions comercials per via electrònica mitjançant la subscripció al butlletí electrònic, l’enviament d’aquestes comunicacions per mitjans electrònics informant els usuaris de les activitats, serveis, promocions, publicitat, notícies, ofertes i altra informació sobre els serveis i productes de Tribuna de Girona iguals o similars a les que van ser inicialment objecte de contractació o d’interès per l’usuari.

La conservació de les dades durant els terminis previstos en les disposicions aplicables.

Mitjans oficials de comunicació

S’informa l’usuari que els mitjans habilitats per l’entitat per comunicar-se amb clients i altres afectats és el correu electrònic corporatiu.

Si vostè remet informació personal a través d’un mitjà de comunicació diferent dels indicats en aquest apartat, l’ENTITAT quedarà exempta de responsabilitat en relació amb les mesures de seguretat que disposi el mitjà en qüestió.

Destinataris de cessions o transferències

Tribuna de Girona no porta a terme cap cessió o comunicació de dades ni dins ni fora de la UE. El Prestador únicament facilitarà informació a les forces i cossos de seguretat sota ordre judicial o per obligació d’una norma legal, sense perjudici de poder bloquejar o cancel·lar el seu compte si pot haver-hi indicis de la comissió d’algun delicte per part de l’usuari. La informació facilitada serà solament la que disposi en aquest moment el prestador.

La informació que vostè ens proporcioni a través d’aquest lloc web serà allotjada en els servidors de Tribuna de Girona.

Drets de les persones interessades

Com usuari-interessat, pot sol·licitar l’exercici dels següents drets davant de Tribuna de Girona presentant un escrit a la direcció postal de l’encapçalament o enviant un correu electrònic, indicant com Assumpte “RGPD. Exercici Drets”, i adjuntant fotocòpia del seu DNI o qualsevol medi anàleg en dret, tal com indica la llei.

Drets:

 • Dret d’accés: permet a l’interessat/interessada conèixer i obtenir informació sobre les seves dades de caràcter personal sotmeses a tractament.
 • Dret de rectificació o supressió: permet corregir errors i modificar les dades que resultin ser inexactes o incompletes.
 • Dret de cancel·lació: permet que se suprimeixin les dades que resultin ser inadequades o excessives.
 • Dret d’oposició: dret de l’interessat a què no es porti a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o se cessi en el mateix.
 • Limitació del tractament: comporta el marcat de les dades personals conservades, amb la finalitat de limitar el seu futur tractament.
 • Portabilitat de les dades: facilitació de les dades objecte de tractament a l’interessat/interessada, a fi que aquest pugui transmetre-les a un altre responsable, sense impediments.
 • Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades (inclosa l’elaboració de perfils): dret a no ser objecte d’una decisió basada en el tractament automatitzat que produeixi efectes o afecti significativament.
 • Com usuari, té dret a retirar el consentiment prestat en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà la licitud del tractament efectuat abans de la retirada del consentiment.

També té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control si considera que poden haver-se vist vulnerats els seus drets amb relació a la protecció de les seves dades.(agpd.es).

 

Informació addicional

Informació que recaptem

Obtenim informació mitjançant formulari d'alta de soci. En aquest formulari vostè facilitarà les següents dades: correu electrònic, nom, cognoms, data de naixement, sexe, empresa, càrrec, telèfon, i posteriorment, num de compta.

Obtenim informació mitjançant formulari de subscripció d'informació, la informació mínima i indispensable. En aquest formulari vostè facilitarà les següents dades: correu electrònic, nom i cognoms.

Xarxes socials

L’informem que Tribuna de Girona pot tenir presència a xarxes socials. El tractament de les dades que es porti a terme de les persones que es facin seguidores a les xarxes socials (i/o realitzin qualsevol vincle o acció de connexió a través de les xarxes socials) de les pàgines oficials de Tribuna de Girona es regirà per aquest apartat, així com per aquelles condicions d’ús, polítiques de privacitat i normatives d’accés que pertanyin a la xarxa social que procedeixi en cada cas i acceptades prèviament per l’usuari. 

Si vostè remet informació personal a través de la xarxa social, Tribuna de Girona quedarà exempta de responsabilitat en relació amb les mesures de seguretat aplicables a la present plataforma, havent l’usuari en cas de voler conèixer-les, consultar les corresponents condicions particulars de la xarxa en qüestió.  

Mesures de seguretat

Les dades que ens faciliti es tractaran de manera confidencial. El prestador ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives i tots els nivells de protecció necessaris per garantir la seguretat en el tractament de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, robament, tractament o accés no autoritzat, d’acord a l’estat de la tecnologia i naturalesa de les dades emmagatzemades. Així mateix, es garanteix també que el tractament i registre en fitxers, programes, sistemes o equips, locals i centres compleixen amb els requisits i condicions d’integritat i seguretat establerts en la normativa vigent.

Canvis en la present política de privacitat

Tribuna de Girona es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials.

Legislació

A tots els efectes les relacions entre Tribuna de Girona amb els Usuaris, estan sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyola a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els jutjats i tribunals de Girona. 

 


 


img

© Tribuna de Girona

Més informació

informacio-legal-del-portal-web.pdf (PDF - 174.72 Kb

Tribuna de Girona

EspaiCaixa

Plaça Poeta Marquina, 10 - Girona

hola@tribunadegirona.com

Segueix-nos a

 • © Tribuna de Girona
 • Vídeos per  Visual13
 • Disseny i creació web per Interactiu

Entitats fundadores

Entitats col·laboradores

La Caixa Cadena Ser Diari de Girona
CEDE AED UdG Formació APD Generalitat de Catalunya - Departament d'Ensenyament